MANGALA SUTTA

Paritta : Mangala Sutta

 

Evam-me sutam:
Ekam samayam Bhagavā, Sāvatthiyam viharati,
Jetavane Anāthapindikassa, ārāme.
Atha kho annatarā devatā, abhikkantāya rattiyā abhikkanta-vannā
kevala-kappam Jetavanam obhāsetva.
Yena Bhagavā tenupasankami, upasankamitvā Bhagavantam
abhivādetvā ekamantam atthāsi.
Ekam-antam thitā kho sā devatā Bhagavantam gāthāya ajjhabhāsi:
Demikianlah telah kudengar:
Pada suatu ketika Sang Bhagavā menetap di dekat Sāvatthī, di hutan Jeta, di
Vihāra Anāthapiṇḍika.
Maka datanglah dewa, ketika hari menjelang pagi, dengan cahaya yang
cemerlang menerangi seluruh hutan Jeta.
Menghampiri Sang Bhagavā, dan menghormati Beliau, lalu berdiri di satu sisi.
Sambil berdiri di satu sisi, dewa itu berkata kepada Sang Bhagavā dalam syair ini :

Bahū devā manussā ca
mangalāni acintayum
Ākankhamānā sotthānam
brūhi mangalam-uttamam
Banyak dewa dan manusia
Berselisih paham tentang Berkah
Yang diharap membawa keselamatan;
Terangkanlah, apakah Berkah Utama itu?

Asevanā ca bālānam
panditānanca sevanā
Pūjā ca pūjanīyānam
etam-mangalam-uttamam.
Tak bergaul dengan orang yang tak bijaksana
Bergaul dengan mereka yang bijaksana
Menghormat mereka yang patut dihormat:
Itulah Berkah Utama.

Patirūpa-desa-vāso ca
pubbe ca kata-punnatā
Atta-sammā-panidhi ca
etam-mangalam-uttamaṁ
Hidup di tempat yang sesuai
Berkat jasa-jasa dalam hidup yang lampau
Menuntun diri ke arah yang benar:
Itulah Berkah Utama.

Bāhu-saccanca sippanca
vinayo ca susikkhito
Subhāsitā ca yā vācā
etam-mangalam-uttamam.
Memiliki pengetahuan dan keterampilan
Terlatih baik dalam tata susila
Ramah tamah dalam ucapan:
Itulah Berkah Utama.

Mātā-pitu-upatthānam
putta-dārassa saṅgaho
Anākulā ca kammantā
etam-mangalam-uttamam.
Membantu ayah dan ibu
Menyokong anak dan istri
Bekerja bebas dari pertentangan:
Itulah Berkah Utama.

Dānanca Dhamma-cariyā ca
nātakānanca sangaho
Anavajjāni kammāni
etam-mangalam-uttamam.
Berdāna dan hidup sesuai dengan Dhamma
Menolong sanak keluarga
Bekerja tanpa cela:
Itulah Berkah Utama.

Āratī viratī pāpā
majja-pānā ca sannamo
Appamādo ca dhammesu
etam-mangalam-uttamam.
Menjauhi, tak melakukan kejahatan
Menghindari minuman keras
Tekun melaksanakan Dhamma:
Itulah Berkah Utama.

Gāravo ca nivāto ca
santutthī ca katannutā
Kālena dhammassavanam
etam-mangalam-uttamam.
Selalu hormat dan rendah hati
Merasa puas dan berterima kasih
Mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai:
Itulah Berkah Utama.

Khantī ca sovacassatā
samanānanca dassanam
Kālena Dhamma-sākacchā
etam-mangalam-uttamam.
Sabar, rendah hati bila diperingatkan
Mengunjungi para pertapa
Membahas Dhamma pada saat yang sesuai:
Itulah Berkah Utama.

Tapo ca brahma-cariyanca
ariya-saccāna-dassanam
Nibbāna-sacchi-kiriyā ca
etam-maṅgalam-uttamam.
Bersemangat menjalankan hidup suci
Menembus Empat Kesunyataan Mulia
Serta mencapai Nibbāna:
Itulah Berkah Utama.
 

Phutthassa loka-dhammehi
cittam yassa na kampati
Asokam virajam khemam
etam-mangalam-uttamam.
Meski tergoda oleh hal-hal duniawi
Namun batin tak tergoyahkan
Tiada susah, tanpa noda, penuh damai:
Itulah Berkah Utama.

Etādisāni katvāna
sabbattham-aparājitā
Sabbattha sotthim gacchanti
tan-tesam mangalam-uttaman’ti.
Karena dengan mengusahakan hal-hal itu
Manusia tak terkalahkan di mana pun juga
Serta berjalan aman ke mana juga:
Itulah Berkah Utama.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*