Categories
Paritta Suci

ATTHANGASILA (DelapanLatihan Sila)

Paritta : AṬṬHAṄGASĪLA (Delapan Latihan Sīla)

Pāṇātipātā veramaṇī sikkhā-padaṁ samādiyāmi.
Aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup.

Adinnādānā veramaṇī sikkhā-padaṁ samādiyāmi.
Aku bertekad akan melatih diri menghindari pengambilan barang yang
tidak diberikan.

Abrahma-cariyā veramaṇī sikkhā-padaṁ samādiyāmi.
Aku bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan tidak suci.

Musāvādā veramaṇī sikkhā-padaṁ samādiyāmi.
Aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar.

Surā-meraya-majja-pamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṁ
samādiyāmi.
Aku bertekad akan melatih diri menghindari segala minuman keras
yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran.

Vikāla-bhojanā veramaṇī sikkhā-padaṁ samādiyāmi.
Aku bertekad akan melatih diri menghindari makan makanan setelah
tengah hari.

Nacca-gīta-vādita-visūka-dassanā mālā-gandha vilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā veramaṇī sikkhā-padaṁ samādiyāmi.
Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak menari, menyanyi, bermain
musik, pergi melihat tontonan-tontonan; menghindari memakai
bunga-bungaan, wangi-wangian dan alat-alat kosmetik untuk tujuan
menghias dan mempercantik diri.

Uccāsayana-mahāsayanā veramaṇī sikkhā-padaṁ
samādiyāmi.
Aku bertekad akan melatih diri menghindari penggunaan tempat
tidur dan tempat duduk yang tinggi dan mewah.